КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ 2007
"ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО"


София, 9 - 10 май 2007 г.
Българска академия на науките

I панел. Информационно общество. Политика и тенденции
Презентации

Развитието на информационното общество в България - перспективи и предизвикателства след 1 януари 2007 година - Пламен Вачков, председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

Пазарното регулиране в електронните съобщения - Албена Мирошникова, съветник на Георги Александров, председател на Комисия за регулиране на съобщенията

Преодоляване на широколентовото разделение - доц. Иван Иванов, член на Комисията по транспорт и съобщения на Народното събрание

Информационната система на НЗОК - база за внедряване на е-здравеопазване - Александър Огнянов, заместник директор на Националната здравноосигурителна каса

II панел. Влияние на технологиите върху пазара

Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс. Комуникационни решения, отворени към бъдещето - Васил Ботушаров, изпълнителен директор, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД

Фирмена презентация на Интраком България - Николай Ковачев, ръководител на отдел Информационни технологии, Интраком България ЕАД

Стратегия за управление на знанието: фактори за успех - д-р Елисавета Гурова, научен сътрудник, СУ "Св. Климент Охридски", ЦТИО

Фирмена презентация на Алкател Лусент - Александър Аврамов, управител, Алкател Лусент България

III панел. Национална стратегия за ускорено изграждане на информационно общество - дискусия

Водещ Нели Стоянова - Директор на дирекция "Информационно общество и информационни технологии" в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

IV панел. Регулаторният процес в новите условия

Комисията за регулиране на съобщенията и конкуренцията в сектора 2007 - 2008 г. - Петър Рендов, член на Комисията за регулиране на съобщенията

Управление и регулиране на електронните съобщения осъществявани чрез ползването на ограничен ресурс - радиочестотен спектър. Закон за електронни съобщения - Никола Манчев, началник отдел "Управление на радиосъобщенията", ДАИТС

Предоставяне на услуги на информационното общество - правна уредба в Закона за електронната търговия - Десислава Миланова, старши юрисконсулт, Комисия за защита на потребителите

Ролята на Европейската комисия за развитието на конкуренцията в електронните съобщения - Алена Христова, Нов български университет

Право на преминаване - закон и правоприлагане - Силвия Черешева, управляващ съдружник, ТелекомЛекс Консулт

V панел. Предизвикателства пред операторите

Ютилитис + Фасилитис: Предизвикателствата на новите пазарни сегменти - Николай Минков, управляващ съдружник, Юкономикс ООД

Промените на българския телекомуникационен пазар - Джон Мънъри, прокурист, ТрансTелеком

Новата Нокиа Сименс Нетуъркс в България - Гюнтер Цвикъл, директор, Нокиа Сименс Нетуъркс ЕООД

Фирмена презентация на Булгартел - Иван Карагеров, търговски директор на Булгартел ЕАД

Предизвикателствата да бъдеш лидер - Милен Шуманов, директор маркетинг и продажби, Телеком Партнерс Нетуърк АД

VI панел.Образованието - качество и реализация

Състояние и проблеми на инженерното образование по телекомуникации - доц. д-р инж. Емил Алтимирски, декан на Факултета по комуникационна техника и технологии, Технически университет - София

 


Телекомуникационните услуги в следващото поколение мрежи - Гергана Стоянова, Нов български университет

Качество на обучение - практически подход и резултати - доц. Стефан Попов, зам.ректор на Колежа по телекомуникации и пощи