КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
"Либерализация и присъединяване"

София, 10 - 11 май 2005 г.
Българска академия на науките - Голям салон
София, Пл. "Народно събрание"

ОРГАНИЗИРАНА ОТ АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
със съдействието на АРСИКТ
 
ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Напредъкът в интеграционните процеси
Телекомуникационни услуги за публичния сектор. Инфраструктура, сигурност, достъпност
Новите участници в телекомуникационния пазар
Европейските проекти и образованието
Нови технологии и услуги