КОМИСИИ НА АСТЕЛ

1. Вътрешна и международната дейност Председател: Антони Славински
2. Мониторинг на телекомуникационния сектор и регионално сътрудничество Председател: Александър Аврамов
3. Законова рамка, секторна политика и либерализация на пазара Председател: Жанет Захариева
4. Обучение и квалификация Председател: Огнян Дренски
5. Развитие на АСТЕЛ - управление и финансиране Председател: Петър Белев
6. Междуфирмени връзки, маркетинг и връзки с обществеността Председател: Георги Стефанов
7. Нови технологии и информационно общество Председател: Васил Ботушаров