Конференции
  • Високоскоростните мрежи - гръбнак на цифровата икономика
  • Е-Уравление - мисия възможна
  • Хоризонт 2020
  • Регулация и конкуренция
  • Европейските мрежи - стратегии и реалност
  • Българският цифров дневен ред
  • Достъп без бариери
  • Телекомуникациите - кризи и възможности
  • Цифрова демокрация
  • Телекомуникации, конкуренция и партньорство
  • Технологични новости в процеса на конвергенция
  • Либерализация и присъединяване
  • Европейската рамка 2002
  • Либерализация, а след това?
  • Българо-Израелски форум на високите технологии
Академия Астел
Интелигентни мрежи
Семинари
  •  Либерализирания телекомуникационен сектор
  •  Мониторинг на спектъра
  •  Аспекти на новата Европейска регулаторна рамка