СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА “АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

Александър Аврамов
E-mail: aavramov@blizoomail.bg

Антони Славински
Нов Български университет
1618 София, ул. "Монтевидео" 21
тел: (02) 811 0609
E-mail: aslavinski@nbu.bg

Борис Басмаджиев
София, ул. Бигла 51А
тел: 0889 202 005
E-mail: boris_basmadjiev@abv.bg

Българска телекомуникационна компания ЕАД - ВИВАКОМ
1784 София, бул. "Цариградско шосе" 115 Е
Хермес парк София, сграда А
факс: (02) 954 9780
www.vivacom.bg

Валентин Колев
E-mail: astel.kolev@gmail.com

Висше училище по телекомуникации и пощи
1700 София, ул. "Акад. Стефан Младенов" 1
тел: (02) 806 2176
факс: (02) 806 2227
E-mail: rector@utp.bg
www.utp.bg

Войском АД
1463 София, Площад България №1
Адм. сграда на НДК, ет. 7
тел: (02) 935 6969
факс: (02) 935 6979
E-mail: office@voicecom.bg
www.voicecom.bg

ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС АД
1309 София, ул. "Кукуш" 1
тел: (02) 8127 208/293/200
факс: (02) 8211 284
E-mail: sales@eprogress.bg
www.eprogress.bg

Ентърпрайз Комюникейшън Груп ООД
1766 София, кв. "Малинова долина"
ул. "Панорама София" №5
тел: (02) 9115 300
факс: (02) 9115 304
E-mail: office@enterprise-grp.com
www.enterprise-grp.com

Ериксон Телекъмюникейшънс България ЕООД
1407 София, бул. "Никола Вапцаров" 55,
"EXPO 2000", ет. 2 и 3
тел: (02) 405 48 88
E-mail: office@ericsson.bg
www.ericsson.bg

Иван Генов
1164 София, ул. "Света гора" 13
Е-mail: igenov@gmail.com

Информационно обслужване АД
1504 София, ул. "Панайот Волов" 2
тел: (02) 942 0340
факс: (02) 943 6607
Е-mail: office@is-bg.net
www.is-bg.net

ИТА Трейд ООД
1766 София, кв. "Малинова долина"
ул. "Панорама София" №5
тел: (02) 405 9800
факс: (02) 833 5114
E-mail: office@ita-trade.com
www.ita-trade.com

МАРМЕТ ООД
1715 София,
ул. "Д-р Атанас Москов" 40
Бизнес център "Витоша", етаж 4
тел/факс: (02) 881 5429
881 5430, 881 3053
Е-mail: office_sofia@marmet.bg
www.marmet.bg

Мобилтел ЕАД
1309 София,
ул. "Кукуш" 1
www.mtel.bg

Мултиплекс ЕООД
1618 София, ул. "Крушовски връх" 1
тел: (02) 957 2911; 955 5120
факс: (02) 957 5595
E-mail: president@multiplex-bg.com
sales@multiplex-bg.com
www.multiplex-bg.com

Нокиа Сълюшънс енд Нетуъркс ЕООД
1618 София, бул. "България" 118
Бизнес център АБАКУС, 3-ти етаж
тел: (02) 8114 040, 8114 015
факс: (02) 8114 035
www.nokiasiemensnetworks.com

Нов Български университет
1618 София, ул. "Монтевидео" 21
тел: (02) 955 5451
E-mail: aslavinski@nbu.bg
www.nbu.bg

Огнян Дренски
1303 София, ул. "Пиротска" 45, ет. 2, офис 20
тел: +359 886068880
E-mail: Ognyan.Drenski@sbc.bg
www.sbc.bg

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1504 София, бул. "Цар Освободител" 15
тел: (02) 9308; 971 3509
факс: (02) 946 0255; 971 3543
E-mail: roumen@fmi.uni-sofia.bg
www.uni-sofia.bg

ТЕКО АД
1404 София, бул. "България" 49 А, ет. 3
тел / факс: (02) 958 2105
www.teko-ad.com

Теленор България ЕАД
1766 София, ж.к. "Младост 4"
Бизнес Парк София, сграда 6
www.telenor.bg

Технически университет - София
1756 София,
тел: (02) 965 3095
Е-mail: fktt-dekan@tu-sofia.acad.bg
www.tu-sofia.bg

ТЕЛЕНОВА ООД
1618 София, жк. "Красно село",
бул. "Братя Бъкстон", бл. 207 А, вх. В, партер
тел: (02) 8 029 029
факс: (02) 8 029 020
Е-mail: office@telenova.bg
www.telenova.bg

Хайтови Сие ООД
1000 София, ул. "Софрони Врачански" 2 А
тел: (02) 980 3344
факс: (02) 989 3131
Е-mail: office@haitovi.com